Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu na vlastní náklady. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím, nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu Husova 76/53 Miroslav 67 172  identifikační číslo 07828926, DIČ CZ07828926 (což je i adresa pro zaslání vraceného zboží) nebo emailem na adresu e-mail – infonahacku@email.cz  Kupující může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je možno stáhnout zde.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:

  • Kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy.
  • se jedná o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, kde Kupující porušil jejich originální obal.
  • zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a Kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit.
  • bylo zboží upraveno podle přání Kupujícího.
  • zboží podléhá rychlé zkáze.
  • je Kupujícím podnikatelem anebo právnickou osobou.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Formulář k vrácení zboží: